REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PACJENTÓW GABINETU BEZWYKRĘTU

 
  1. Pierwsza wizyta płatna jest z góry przelewem w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji. Brak dokonania opłaty wiąże się z anulowaniem zarezerwowanego terminu.
  2. Każdy Klient przystępuje do korzystania z zabiegu lub treningu na własną odpowiedzialność. Przed pierwszym skorzystaniem z usług Klient jest zobowiązany podpisać Oświadczenie o Braku Przeciwwskazań Zdrowotnych. Odmowa podpisania oświadczenia wiąże się z brakiem możliwości korzystania z usług Studia.
  3. Pacjent jest zobowiązany przychodzić na wyznaczone zabiegi punktualnie na zaplanowaną godzinę. Pacjent przychodząc na zabiegi przynosi ze sobą dokumentacje medyczną, odpowiedni i wygodny ubiór, buty zmienne oraz ręcznik jeśli wymagają tego zalecenia.
  4. Pacjent ma obowiązek być przygotowanym do wykonania zabiegów przestrzegając higieny osobistej. W przypadku jej nieprzestrzegania personel ma prawo odmówić wykonania zabiegów bez możliwości ich odbioru. Pacjentowi nie wolno przychodzić na zabiegi pod wpływem alkoholu lub innych używek, co może się skończyć odmówieniem wykonania zabiegów, z koniecznością uiszczenia należności i adnotacją w historii choroby.
  5. Szczególnej ostrożności wymaga stosowanie zabiegów u kobiet w ciąży i pacjentów z chorobą nowotworową. W takim przypadku należy zawsze posiadać zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do wykonania zabiegów masażu/fizjoterapii/treningów.
  6. Przeprowadzenie wizyty odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
  7. W wypadkach losowych umówioną wizytę należy odwołać lub przełożyć min. 48 godzin przed planowanym terminem. W przypadku złamania tej zasady, przed umówieniem się na następną wizytę należy uiścić z góry opłatę za następną wizytę wraz z opłatą rezerwacyjną za poprzednią wizytę. Terapeuta zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty z przyczyn losowych oraz zobowiązuje się do jak najszybszego znalezienia dogodnego, zastępczego terminu.
  8. Tylko osoba wykupująca pakiet ma zapewnione 100% stały termin wizyt umówionych na kilka wizyt do przodu. Pakiety są płatne do 10go dnia miesiąca, w którym odbywa się ich realizacja. Brak uiszczenia opłaty w terminie skutkuje odwołaniem zaplanowanych wizyt..
  9. Nie stosowanie się do powyższego regulaminu będzie skutkować przerwaniem wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych z adnotacją w indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta.
  10. W sprawach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje zarząd BezWykrętu w trybie 3 dni roboczych od zgłoszenia sprawy do rozpatrzenia. Sprawy prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@bezwykretu.pl.
Scroll to Top