Trening personalny

Co to jest?

Trening personalny to indywidualnie dostosowany program ćwiczeń, opracowany specjalnie dla danej osoby przez licencjonowanego trenera personalnego. Trening taki skupia się na potrzebach, celach i umiejętnościach klienta, dzięki czemu efektywnie pomaga osiągnąć zamierzone rezultaty.

Dzięki temu, iż nasi trenerzy są także fizjoterapeutami – w określonych sytuacjach, w miarę potrzeb klienta, trening personalny przybiera postać treningu medycznego.

Jak to wygląda?

Podczas treningu personalnego trener dokładnie analizuje stan zdrowia klienta, jego obecną kondycję fizyczną oraz cele, które chce osiągnąć. Na tej podstawie opracowuje spersonalizowany plan treningowy, uwzględniający odpowiednią intensywność ćwiczeń, ilość powtórzeń oraz rodzaj zajęć.

Trening personalny może obejmować różnorodne elementy, takie jak cardio, siłownia, stretching, trening funkcjonalny czy elementy jogi. Trwa zazwyczaj od 30 minut do godziny, w zależności od preferencji klienta i celu treningu.

Kluczową zaletą treningu personalnego jest indywidualne podejście do klienta, co pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie.

Trener personalny służy wsparciem, motywacją i precyzyjną kontrolą postępów, co sprawia, że trening jest skuteczny i przyjemny.

Pierwszą wizytą dotyczącą różnego rodzaju treningów jest zawsze konsultacja treningowa. To idealna okazja, aby dowiedzieć się co nieco o sobie, ale także pogłębić swoją treningową wiedzę.

trening personalny i medyczny

Co się dzieje na takiej konsultacji?

Trener przeprowadza z Tobą wywiad, podczas którego pyta Cię o to czego oczekujesz na takiej konsultacji i jakie są Twoje treningowe cele. Jeżeli nie znasz lub nie potrafisz określić swoich celów zrobicie to razem!

Trener przeprowadzi z Tobą analizę składu ciała i testy funkcjonalne, co pozwoli określić Twój punkt startowy.

Zrobicie razem trening nakierowany na Twoje cele, a Trener odpowie na Twoje pytania dotyczące ćwiczeń oraz planu treningowego.

Ustalicie razem plan działania, a Ty wybierzesz jak chcesz go realizować.

W naszym Studio treningami zajmują się:

Scroll to Top